SUOMEN GRIFFONYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: lauantaina 26.3.2022  klo 13.00 

Paikka: Tiiriön ABC (kabinetti)

                                                           

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään vuoden 2021  tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. muut asiat
  8. kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

Suomen Griffonyhdistys ry:n hallitus