Sgy.jalostustoimikunta@gmail.com

Terveysrahasto

 1. Terveysrahaston tarkoitus on tukea Suomen Griffonyhdistys r.y:n jäsenten omistamien griffon rotuisten (griffon belge, griffon bruxellois, petit brabancon) koirien tutkimista perinnöllisten sairauksien osalta.
 2. Vuosikokouksessa päätetään joka vuosi erikseen tutkittavien määrä, tutkittava perinnöllinen sairaus ja rahamäärä per koira, jolla tutkimusta tuetaan. Rahamäärä riippuu tutkimuksen hinnasta ja rahaston tilanteesta. sekä mahdollista tutkimuksia suorittavan eläinlääkäriaseman kanssa tehtävästä sopimuksesta.. Rahamäärä yhtä koiraa kohden ei voi olla kuitenkaan enempää kuin ¼ yhden koiran perustutkimushinnasta. Tutkimuksen suorittavan eläinlääkärin tulee olla virallisesti hyväksytty ko. tutkimuksia suorittava eläinlääkäri. Tutkimustulokset tuetuista tutkimuksista tulee antaa Suomen Griffonyhdistys r.y:n käyttöön. Yksi koira voi saada tuen yhtä sairautta kohden vain kerran. Koirat hyväksytään tuettaviksi siinä järjestyksessä kun päivätyt tukihakemukset ovat saapuneet hallitukselle.
 3. Rahasto-tilit on kirjanpitotili ja osa Suomen Griffonyhdistys r.y:n kirjanpitoa. Rahastoa hoitaa SGY:n rahastonhoitaja tai se henkilö, joka hoitaa yhdistyksen taloutta. Kaikista rahasto-tilin tapahtumista tulee olla hallituksen kokouksen päätös. Rahaston varoja ei voi siirtää yhdistyksen muuhun toimintaan.
 4. Rahasto voi vastaanottaa lahjoituksia. Rahaston ylläpitämiseksi voidaan asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia tai muita rahankeräystapahtumia. Näitä rahastoa varten järjestettäessä tulee mainita rahankeräyksen syy ja kohde.
 5. Rahaston säännöistä ja vuosittaisesta käytöstä sekä sen perustamisesta ja lopettamisesta päättää Suomen Griffonyhdistys r.y:n vuosikokous. SGY:n hallitus suunnittelee ja tekee vuosikokoukselle ehdotuksen terveysrahaston seuraavan vuoden käytöksi.

Kenneliiton Kävelytesti

Suomen Griffonyhdistys r.y suosittelee osallistumista
Kenneliiton viralliseen kävelytestiin.

Suomen Griffonyhdistys r.y:n perustetusta terveysrahastosta on mahdollista anoa tukea tutkimukseen. Tuen määrä on 10 euroa / koira. Tukea saavien koirien määrä päätetään vuosittain vuosikokouksessa. Yhdistyksen vuosikokous on päättänyt, että terveytukea maksetaan siihen asti, kuin siihen varattu raha riittää. (2023 päätetty tukea 10 testiä)

Tukihakemuksen voi lähettää osoitteeseen testin tuloksen kanssa

 • kävelytestin tulos (skl kaavake)
 • pankkitilinumero
 • vapaa hakemus

sgy.jalostustoimikunta@gmail.com

Legg-Perthes

LEGG-PERTHES, reisiluun pään aseptinen kuolio. Legg-Perthes on pienikokoisilla roduilla esiintyvä lonkkanivelsairauden muoto.

Oireena on aristava lonkkanivel, joka aiheuttaa ontumista. Sairaus alkaa noin 4-11 kuukauden iässä ja aiheuttaa koiralle kipua.

Pitkälle edenneissä tapauksissa reisilihakset surkastuvat ja koiralle kehittyy nivelrikko. Sairautta pidetään perinnöllisenä, mutta sen periytymismekanismia ei tunneta. Epämuodostunut reisiluunpää voidaan poistaa leikkauksella. Leikkaustulokset ovat yleensä erittäin hyvät ja useimmat leikatut koirat pystyvät toivuttuaan leikkauksesta liikkumaan normaalisti.

Sairaita koiria ei voi käyttää jalostukseen, eikä yhdistelmää josta on syntynyt sairas pentu saa uusia.

Syringomyelia

Tietoa syringomyeliasta ja magneettikuvauksista
Mikä on syringomyelia?
Syringomyelialausunto annetaan magneettikuvista

Magneettikuvausten tarkoitus on kartoittaa Chiari-epämuodostumaa/syringomyeliaa tilanne jalostukseen käytettävissä / käytetyissä koirissamme.

Suomen Griffonyhdistys r.y:n perustetusta terveysrahastosta on mahdollista anoa tukea tutkimukseen. Tuen määrä on 60 euroa / koira. Tukea saavien koirien määrä päätetään vuosittain vuosikokouksessa. Yhdistyksen vuosikokous on päättänyt, että terveytukea maksetaan siihen asti, kuin siihen varattu raha riittää. (2020 on päätetty tukea 10 koiraa)

Edellytykset tuettuun, sopimukseen perustuvaan tutkimukseen pääsylle:

 • koira on kliinisesti terve
 • koiran on tutkimushetkellä oltava vähintään 18kk ikäinen jalostukseen käytetty / käytettävä
 • koira on tunnistusmerkitty (mikrosiru tai tatuointi)
 • omistaja suostuu siihen, että tulokset julkaistaan Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä ja ne luovutetaan Suomen Griffonyhdistys r.y:n käyttöön

Magneettikuvatut griffonit

Suomen Griffonyhdistys r.y. julkaisee kaikkien magneettikuvattujen griffoneiden tiedot, myös epäviralliset tulokset.

Mikäli haluat tuloksesi listaan lähetä tutkimuslausunnosta kopio jalostustoimikunnalle tai skannaa osoitteeseen sgy.jalostustoimikunta@gmail.com

Magneettikuvatut griffonit, (pdf, päivitys 27.5.2015)

Tukihakemus MRI-tutkimukseen

Tukihakemus lähetetään joko sähköisesti tai postitse allekirjoitettuna hallituksen sihteerille.

Tukihakemus MRI-tutkimukseen  (tulostettava paperiversio)

Tukihakemus MRI-tutkimukseen (sähköinen versio)

Suomen Griffonyhdistys ry – Terveysrahasto

tuen määrä yhtä koiraa kohti on 50 euroa.

Hakuaika on vuosikokousten välinen aika. Tuet myönnetään hakemisjärjestyksessä. Tuetussa tutkimuksessa on käytävä ennen seuraavaa vuosikokousta. Vuosikokous päättää tuettavien koirien määrään vuosittain.

On erittäin tärkeää, että saamme kaikkien tutkittujen koirien tulokset käyttöömme. Toivomme omistajia lähettämään tulokset myös niistä koirista, jotka kuvataan tai on kuvattu ilman yhdistyksen tukea.

Tutkimuksiin sisältyy koiran kliininen tutkimus, narkoosi ja ns. nopea magneettikuvaus syringomyelian toteamiseksi. Tutkimuksiin menee aikaa n. kaksi tuntia.

Kuvauksen suorittaminen
Magneettikuvauksen suorittaa Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan alaisen neurologiatyöryhmän hyväksymä eläinlääkäri. Kuvaajaksi hyväksytyn eläinlääkärin on aina oltava paikalla kuvaustilanteessa. Kuvaus tehdään neurologiatyöryhmän antaman erillisen ohjeistuksen (Syringomyeliakuvauksen suorittaminen) mukaisesti. Koira rauhoitetaan tai nukutetaan, jotta ohjeiden mukainen kuvausasento olisi mahdollinen. Eläinlääkäri toimittaa kuvat lähetteineen Kennelliittoon lausuntoa varten.

Tutkimuslausunto toimitetaan syringomyelialähetteeseen merkitylle vastaanottajalle, joten muista tarkastaa lähetteeseen merkityt nimi- ja yhteystietosi! Muista myös ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralla on syringomyeliaan viittaavia oireita. Oireet merkitään lähetteeseen.

Hyväksytyt eläinlääkärit:
 • Sigitas Cizinauskas (Eläinsairaala Aisti, Vantaa)
 • Pekka Halonen (Kuopion Eläinlääkärikeskus, Kuopio)
 • Janis Jeserevics (Eläinsairaala Aisti, Vantaa)
 • Anna-Mariam Kiviranta (Yliopistollinen Eläinsairaala, Helsinki)
 • Ilkka Lakovaara (Oulun Eläinklinikka, Oulu)
 • Anu Lappalainen (Yliopistollinen Eläinsairaala, Helsinki)
 • Anne Muhle (Eläinsairaala Evidensia Finnoo, Espoo)
 • Tarja Pääkkönen (Yliopistollinen Eläinsairaala, Helsinki)
 • Mindaugas Rakauskas (Eläinsairaala Aisti, Vantaa)
 • Lauri Siir (Kuopion Eläinlääkärikeskus, Kuopio)
 • Anu Tulokas (Eläinlääkäriasema Kamu, Oulu)
 • Ranno Viitmaa (Viro)

Löydät Syringomyeliakuvaajat myös tästä linkistä!

Hannes Lohen geenitutkimus

Suomen Griffonyhdistys r.y suosittelee osallistumista
Hannes Lohen geenitutkimukseen

Griffoneilla esiintyviä perinnöllisiä sairauksia:
Genetics of syringomyelia and breeding strategies to reduce occurrence

Syringomyelia  – genetiikkaa ja jalostusstrategioita ilmentymisen vähentämiseksi

Magnetic Resonance Imaging (MRI) study of Syringomyelia in Brussels Griffon/Griffon Bruxellois dogs

Suomen griffonyhdistys ry:n laaja terveyskysely 2019

Suomen griffonyhdistys ry:n yksi tärkeimmistä tavoitteista vuodelle 2019 on saada valmiiksi uudistettu Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO).

Tavoiteohjelmaan kirjataan tilastotietoa mm. Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, mutta paljon arvokasta tietoa rodun terveystilanteesta jää jalostustietojärjestelmän ulkopuolelle. Nyt tuo omistajien hiljainen tieto pyritään keräämään ja kirjaamaan ylös. Olemme tehneet terveyskyselyn, johon toivomme mahdollisimman monen griffoninomistajan vastaavan.

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Se voi viedä hetken arvokasta aikaa, mutta tulevaisuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää saada kerätyksi mahdollisimman kattavasti tietoa griffonien terveydestä maassamme – niin kasvattajien kuin kaikkien nykyisten griffonien omistajien tai griffonin hankintaa suunnittelevien iloksi ja hyödyksi.

Kaikki terveyskyselystä saatava tieto tulee ainoastaan jalostustoimikunnan tietoon, nimettöminä vastauksina. Yksittäisiä tuloksia ei julkaista. Kyselyn kautta tulevia tietoja julkaistaan ainoastaan tilastomuodossa. Vastaamalla annat tärkeän panoksesi rakkaan rotumme hyväksi. Voit halutessasi jättää yhteystietosi ja osallistua tuotepalkintojen arvontaan. Vastausaikaa on maaliskuun loppuun.

Kysely on sulkeutunut, kiitos kaikille vastanneille!