Suomen Griffonyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen esityslista

Aika:              25.10.2020 klo 13.00

Paikka:           Helsingintie 13, Järvenpää

Järvenpään liikennekoulu

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021
  • 5.1 Toimintasuunnitelman esittely
  • 5.2 Tulo- ja menoarvion esittely
  • 5.3 Jäsenmaksun suuruus vuonna 2021

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä toimintakaudelle 1.1.2021 – 12.2021

7. Valitaan hallituksen toimintakaudeksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

8. Päätetään terveysrahaston määräraha ja käyttötarkoitus vuodelle 2021

 • 8.1 Määrärahan korottaminen 800 euroon
 • 8.2 Käyttötarkoitusehdotus: terveysrahastosta varataan 10 x 60,- syringomyeliatutkimustukina (yht. 600 eur) ja boas-avustuksina kävelytesteihin 10,-/ koira, max 20 koiraa / vuosi (yht. 200 eur).

9. Päätetään Top-Ten kilpailusta ja 50-vuotisjuhlaerikoisjuhlanäyttelyn oheistapahtumasta

9.1 Top-Ten –kilpailun ja pistelaskun keskeyttäminen vuonna 2020 Covid19-pandemiatilanteen estettyä koiratapahtumien järjestämisen Suomessa

9.2 Erikoisnäyttelyn siirryttyä vuodella eteenpäin loppukesään 2021 on mahdollista pitää ko. näyttelyn yhteydessä Open Show

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen

Suomen Griffonyhdistys ry:n ylimääräisen kokouksen esityslista

Aika:              25.10.2020 klo 14.00

Paikka:           Helsingintie 13, Järvenpää

Järvenpään liikennekoulu

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Jalostuasiat

5.1 Keskustelua brakykefaalisten rotujen tilanteesta ja toimenpidesuunnitelman laatiminen

5.2 Kirjelmä Belgian Kennelliittoon rotumääritelmän sanamuodon muutostoiveesta

5.3 Jalostuksen tavoiteohjelma

 1. Sääntömääräysten muutosehdotukset

 

6.1 Syyskokous: siirretäänkö vuosikokouksen eli kevätkokouksen alle vai pidetäänkö edelleen 2 kpl vuosittain?

6.2 Fyysinen lehti poistunut: jatkossa jäsentiedotus hoidetaan sähköisesti tiedotuskanavina www-sivut ja s-posti

6.3 Kokous- ja jäsenmaksut lähetetään sähköisesti jäsenille eli muutetaan 7§

 1. Muut asiat
 2. Kokouksen päättäminen

Olethan yhteydessä jäsensihteeriin mikäli kutsu ei saapnut sinulle!

sgy.jasensihteeri@gmail.com