Griffon bruxelloisin, griffon belgen ja petit brabanconin Pevisa-ohjelma ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025 on seuraava:

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvilausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 2. Polvitutkimustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Astutushetkellä tulee toisella vanhemmalla olla voimassa oleva hyväksytty kävelytesti.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita Pevisa-tutkimuksia (uros 2 pentuetta)

 

Jalostustieteellinen toimikunta katsoo käytettävien tietojen perusteella rodun terveysongelmien olevan myös lonkissa ja silmissä. Rodusta tulee kerätä lisää tietoa lonkkien ja silmien osalta, ja tiedot tulee tarvittaessa huomioida seuraavassa Pevisa-ohjelmassa. Tästä syystä Pevisa-ohjelma on voimassa vain kaksi vuotta.

Yhdistys järjestää kävelytestin 1.10 Tampereella. Testiin mahtuu vielä muutama koira mukaan, tarkemmat tiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta: https://griffonyhdistys.net/ 

tai yhdistyksen facebook-sivulta: https://www.facebook.com/suomengriffonyhdistys

Mikäli et itse pysty kävelyttämään koiraasi, paikalla olevat hallituksen edustajat auttavat kävelyttämisessä.