SUOMEN GRIFFONYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRANEN VUOSIKOKOUS

Aika: Lauantaina 30.3.2024 klo 13.00

Paikka: Kauppakatu 2 C 2, Tampere/Intergratan toimisto

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

-valitaan kokouksen puheenjohtaja

valitaan kokouksen sihteeri

-valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

-valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen esityslistan mukaan

5. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Yhdistyksen jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2024

8. Talousarvion esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2024

9. Toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2024

10. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimikaudelle

11. Hallituksen varsinaisten jäsenten (3 kpl) valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle erovuoroisina Nina Kumpulainen, Tuula Seurujärvi, Sari Pylvänäinen

12. Hallituksen varajäsenten (2 kpl) valinta seuraavalle toimikaudelle

erovuoroisina Arja Mäkkeli ja Erika Ripatti

13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen

14. Hallituksen esitys kunniajäsenyydestä Hannele Åfelt

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

– Hallitus-

SGYvuosikokouskutsu 2024

SGYkokousmateriaali2024