Suomen Griffonyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 29.3.2020 klo 14.00
Paikka: Helsingintie 13, Järvenpää (Järvenpään Liikennekoulu)

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. kokouksen päättäminen

Kokoustarjoilusta vastaa yhdistys
TERVETULOA!
Suomen Griffonyhdistys ry:n hallitus