Terve griffonväki!

Keväällä 2019 toteutettiin terveyskysely griffonrotujen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) taustoittamiseksi. Vastauksia kertyi kaikkiaan yli puolentoistasataa. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta. Tulokset olivat enimmäkseen varsin ilahduttavia.

Vastaajista 90,5 % ilmoitti griffoninsa yleisterveydentilan olevan joko erittäin hyvä (59,5 %) tai hyvä (31%).
Silmäsairauksien ja ongelmien osalta kyselyn tulokset olivat erityisen ilahduttavia. 82,7 vastaajista ilmoitti, ettei koiralla ole ollut mitään silmäongelmia. Sydäntutkituista koirista suurimmalla osalla ei ole kuultavissa lainkaan sivuääntä. Neurologisten ongelmien osalta kertyi 162 vastausta: näiden joukossa oli 1 epilepsiatapaus, syringomyeliaa tavattiin 8 kappaleella ja chiari-epämuodostuma 11 koiralla. Tutkittuja eli magneettikuvattuja koiria oli vastaajien joukossa 22 kpl. Hengitysongelmien suhteen esiin nousivat toistuvat reverse sneezing – kohtaukset 24,7 %:lla ja kuorsaaminen 9,9%:lla. Enemmistö vastaajista eli 61,7 % ilmoitti, ettei koiralla ole mitään mainittuja hengitysvaikeuksia. Virallisten terveystutkimusten osalta sydänkuuntelu oli tehty 45,1 %:lle, silmäpeilaus 51,2 %:lle, polvitutkimus 61,1%:lle vastaajien koirista. Lonkkakuvauksia oli tehty alle 10 %:lle. Ilman mitään virallisia tutkimustuloksia oli 27,8% vastanneista.

Rodun kokonaisterveystilanteen kartoittamiseksi, seuraamiseksi ja parantamiseksi on elintärkeää kerätä tutkittua ja objektiivista tietoa. Viralliset terveystutkimukset ovat tässä avainasemassa.
Viime vuonna (v. 2018) tehtiin griffoneille Kennelliiton jalostustietokannan mukaan yhteensä 57 polvinivelterveystarkastusta ja 1 virallinen syringokuvauslausunto. Tämän vuoden luvut ovat jo lupaavia: mm. 35 polvitarkastustulosta ja 5 syringomyeliakuvaustulosta. Nyt on loppukirin paikka ja mahdollisuus saada lisää arvokasta tutkimustietoa:

Osallistu nyt griffonyhdistyksen järjestämiin syksyisiin terveystapahtumiin!

31.08. Koirien lihas- ja hyvinvointiluento, Lempäälä

Koirahieroja AT/kraniosakraaliterapeutti Tiina Hynninen
2 h luento mm. lihaksistosta, luustorakenteesta ja lihashuollosta sekä harjoittelu omalla koiralla
Hinta: SGY-jäsen 40 eur (55 eur ei-jäsen)
Ilmoittautuminen: sgy.jasensihteerin@gmail.com (11.8. mennessä, tai niin kauan kun paikkoja on)

22.9. Terveyspäivä, Tampere

ELL Sara Kyrkkö
Kävelytesti, virallinen polvitarkastus ja virallinen sydänkuuntelu
Hinta: kävelytesti 85 eur (95 eur ei-jäsen), polvitarkastus 25 eur (35 eur ei-jäsen) ja sydänkuuntelu 25 eur (35 eur ei-jäsen) Voit ilmoittautua kaikkiin tai vain osaan.
Ilmoittautuminen: sgy.sihteerin@gmail.com (01.09. mennessä, sen jälkeen paikat myös muille roduille)

Lisätietoa tutkimuksista ja niiden käytännön toteutuksesta:
BOAS-kävelytestistä
Polviniveltarkastuksista
Sydänkuuntelusta

6.10 Syringomyelialuento, Espoo

Tutkija / tohtorikoulutettava, Kennelliiton neurologiatyöryhmän jäsen ELL Anna-Mariam Kiviranta, Helsingin yliopisto
Luento ja keskustelua: Mitä uusin tutkimus on saanut selville taudista ja sen hoidosta ja periytyvyydestä?
Hinta: SGY-jäsen 20 eur (ei-jäsen 35 eur)
Ilmoittautuminen: sgy.sihteerin@gmail.com (1.10. mennessä)

Lisätietoa syringomyeliasta

Syysterveisin,
Suomen Griffonyhdistys ry