Griffoneiden PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025

PEVISAlla tarkoitetaan perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa, joka laaditaan rotukohtaisesti. Ohjelman tarkoituksena on saada hallintaan rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet, joten se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja. Griffoneilla ehdot koskevat terveystutkimuksia. PEVISAn tarkoitus on tukea rodun kestävää kehitystä välttämällä jalostuksessa yhdistelmiä, joilla olemassa olevien tietojen perusteella keskimääräistä suurempi riski periyttää koiran hyvinvointia ja elinikää alentavia vikoja ja sairauksia. 

Griffoneiden PEVISA koskee kaikkia kolmea rotumuunnosta (griffon bruxellois, griffon belge ja petit brabancon). Ohjelma tulee voimaan 1.1.2024 ja sitä sovelletaan voimaantulon jälkeen tapahtuviin astutuksiin. Pevisa-ohjelma ei siis koske vuoden 2023 tapahtuvia astutuksia tai niistä syntyviä pentuja.

Vuoden 2024 alusta alkaen pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvilausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 2. Polvitutkimustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 

Lisäksi astutushetkellä tulee toisella vanhemmalla olla voimassa oleva hyväksytty kävelytesti.

Mitä seuraavaksi?

Ensimmäinen PEVISA-ohjelma on voimassa kaksi vuotta eli jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) voimassaoloajan. Seuraavan JTO:n ja PEVISA-ohjelman valmistelu alkaa kuitenkin pian. Käytettävissä olevien terveystulosten perusteella Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta katsoo rotujemme terveysongelmien olevan myös lonkissa ja silmissä. Terveystuloksia roduistamme tulisikin kerätä lisää myös lonkkien ja silmien osalta sekä huomioida tiedot seuraavassa Griffoneiden PEVISA-ohjelmassa. 

Kattavuuden lisäämiseksi terveystuloksia tarvitaan myös muilta kuin jalostukseen käytettäviltä koirilta. ”Kotikoiran” terveys tuloksineen kertoo yhtä paljon tilanteesta kuin jalostukseen käytettävän koiran. Vaikka omalle koirallesi ei ole pentuja suunnitteilla, sen vanhempia on käytetty jalostukseen ja mahdollisia sisaruksia saatetaan käyttää tulevaisuudessa jalostukseen. 

Koiran hyvä terveys vaatii pitkäjänteistä työtä ja terveyden edistämisessä jokaisen panos on merkittävä. Jokainen virallisesti tutkittu koira lisää tietoa ja ohjaa rodun eteen tehtävää työtä tulevaisuudessa. 

Ole osa muutosta – vie koirasi terveystutkimukseen.

Lisätietoja PEVISAsta https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/pevisa-ja-rotukohtaiset-erityisehdot

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista.

Kasvattajat tutustuttehan myös Kennelliiton koirarekisteriohjeeseen Pevisan osalta.