Griffoneiden Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) vuosille 2022-2026 hyväksyttiin kesällä Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa ilman huomautuksia.

JTO:ssa on kuvattu rodun taustaa, terveystilannetta, nykynäkymiä ja tulevaisuuden haasteita. Siinä on kuvattu mm. vähimmäisvaatimukset jalostukseen käytettävien koirien tutkimustuloksista. Griffoneilla ei vielä ole varsinaista perinnöllisten vikojen ja sairausten vastustamisohjelmaa (PEVISA), jonka rajoitukset vaikuttaisivat mm. mahdollisuuksiin rekisteröidä pentueita Kennelliittoon, mutta nykyiset ohjeet ohjaavat jalostusta toivottuun suuntaan.

Paineita brakykefaalisten rotujen tiukemmille rajoituksille on paljon niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Myös lainsäädäntö voi muuttaa tilannetta. Jokaisen – niin kasvattajan, omistajan kuin pennusta haaveilevankin – on ensiarvoisen tärkeää tutustua rodun JTO:hon. Osallistumalla erilaisiin terveystutkimuksiin voimme kaikki kerryttää tärkeää tilastotietoa rodun terveydestä ja siten vaikuttaa rakkaan rodun tulevaisuuteen. Jokaisen pentuetta suunnittelevan tulee tiedostaa roolinsa ja vastuunsa myös tuleville griffonsukupolville.Tutustu Jalostuksen tavoiteohjelmaan tästä: JTO 2022-2026