Arvoisa Suomen griffonyhdistys ry:n jäsen!

Uudellamaalla ja muualla voimassaolevien kokoontumisrajoitusten vuoksi emme voi järjestää kevätkokousta suunnitellusti maaliskuussa.

Vaihtoehdoksi jää siis kokouksen siirtäminen myöhempään ajankohtaan vallitsevan tilanteen takia. Hallitus ei ole ratkaissut miten etäkokous järjestettäisiin. Uudesta kokouspäivästä tiedotetaan mahdollisimman pian.

Aurinkoista kevättä toivoen,

Hallitus